Projekty

Projektovým záměrem je podpořeno zkvalitňování neformálního vzdělávání, vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací a dobrovolných pracovníků v neformálním a zájmovém vzdělávání, a to skrze sdílení jejich zkušeností a jejich vzájemnou spolupráci. V aktivitách projektu jsou využity nové metody a formy práce s dětmi a mládeží za účelem...

Existuje mnoho softwarových nástrojů pro komunikaci a řízení lidských zdrojů. Chceme posunout osvědčené postupy používání těchto nástrojů do oblasti neziskových organizací a naučit dobrovolníky používat je v reálných situacích při řešení různých krizových scénářů. Při terénním cvičení pro dobrovolníky v praxi ověříme poznatky o užívaných...

Cílem projektu je poskytnout edukační a informační činnosti v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením a seniory v podobě interaktivních praktických seminářů (např. na téma zdraví, zdravý životní styl, poskytování první pomoci, sebepéče...).

© 2022 Český červený kříž Prachatice
. Nemocniční 204, 383 01 Prachatice
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!