O nás

Společnost Český červený kříž je humanitární spolek působící na celém území ČR. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

ČČK je jedinou státem uznanou národní společností Červeného kříže na území ČR ve smyslu mezinárodního práva. Jeho postavení je upraveno zákonem č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži. 

ČČK podle tohoto zákona plní zejména tyto úkoly

» působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby

» působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případě katastrof a jiných mimořádných událostí

» poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby

» šíří znalost Ženevských úmluv. 

NAŠI LIDÉ

Mgr. Zuzana Pelikánová, DiS., ředitelka Úřadu OS ČČK Prachatice

Ing. Silvie Alžběta Chmelíčková, DiS., předsedkyně Oblastní výkonné rady OS ČČK PT, delegát

Jana Teringlová, místopředseda Oblastní výkonné rady

Členky Oblastní výkonné rady: Pavlína Mourycová, Hana Melichnová

Petra Jurnečková, předsedkyně Dozorčí rady OS ČČK PT

Členky Dozorčí rady: Kateřina Pěstová, DiS.,
Mgr. Věra Šicnerová, DiS. 

Podání stížnosti

Kdokoliv může podat na práci OS ČČK Prachatice nebo jeho členů stížnost či připomínku / podnět.

Co je stížnost?
Stížnost je vyjádřená nespokojenost vyžadující odezvu.
Stížnost je podání, v němž uživatel projevuje nespokojenost s kvalitou nebo způsobem poskytování sociálních služeb, při nichž dochází k porušování práv klienta nebo povinností poskytovatele. 

Stížnost je možné podat anonymně nebo s uvedením e-mailového kontaktu pro možnou odpověď.

Stížností se bude zabývat oblastní výkonná rada a dozorčí rada.


Co je připomínka nebo podnět?
Názor, návrh nebo doporučení vedoucí ke zlepšení služby nebo zamyšlení nad stávajícím stavem.
Upozornění na drobný nedostatek.


Stížnost nebo připomínku / podnět je možné podat několika způsoby:

  • Schránka na připomínky a stížnosti u vstupních dveří sídla OS ČK PT (vybírána 1x týdně ředitelkou Úřadu OS ČČK Prachatice)
  • E-mailemchmelickova@cckpt.cz (oblastní výkonná rada) a jurneckova@cckpt.cz (dozorčí rada)  (vybíráno v pracovní dny)
  • Poštou na adresu Nemocniční 204, 383 01 Prachatice  (vybíráno v pracovní dny)
  • Telefonicky – 724 367 840 (ředitelka Úřadu OS ČČK PT) (dostupnost v pracovní dny)
  • Osobně – ředitelka Úřadu OS ČČK PT (dostupnost v pracovní dny v úředních dnech na adrese Nemocniční 204, 383 01  Prachatice)
  • Elektronický formulář (vybíráno v pracovní dny)


© 2022 Český červený kříž Prachatice
. Nemocniční 204, 383 01 Prachatice
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!