Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi KRYSTAL

Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je pomoci rodinám s dětmi, u kterých je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Poslání je naplňováno těmito základními činnostmi, které jsou poskytovány zdarma:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) sociálně terapeutické činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Cílem služby je pomoc rodinám nacházejícím se ve specifické situaci ohrožující/narušující běžné fungování rodiny, s níž se nedokážou samy vypořádat. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi bude fungovat jako nástroj pro stabilizaci rodinné situace a zabránění odebrání dítěte z jeho přirozeného rodinného prostředí. 


Služba je poskytována bezúplatně.


Provozní doba sociální služby od 1.9.2023:
* středa 8:00 - 16:00
* pátek 8:00 - 12:00

Kontaktní údaje:
* telefon:  +420 602 144 264
* email: prachatice@cervenykriz.eu


Územní působnost: území ORP Prachatice

Poskytovatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je vždy poskytována po dohodě s klientem, který si z nabízených činností volí dle svých aktuálních potřeb a na základě sjednané zakázky. Zvolené činnosti jsou realizovány především v přirozeném prostředí klienta nebo po dohodě v prostorách organizace.

Nabídka činností služby:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • podpůrné a aktivizační činnosti s dětmi (podpora školní přípravy, nácvik osobní hygieny, osvojení vhodných návyků, edukace a prevence v oblasti rizikového chování)
 • podpůrné a aktivizační činnosti s rodiči v oblastech: finance a hospodaření, nalezení zaměstnání, řešení bytové situace, podpora a nácvik rodičovských kompetencí (výchova dětí, péče o děti, aktivní role při vzdělávání dětí, vedení domácnosti včetně zajištění vhodného prostředí pro vývoj dětí), podpora a nácvik sociálních dovedností (jednání s úřady, školami, soudy, včetně doprovodů a dopomoci při jednání apod.), poskytování krizové intervence
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • podpora při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a širším sociálním prostředím
 • podpora v sociálním začleňování
 • zprostředkování volnočasových aktivit pro děti, včetně doprovázení na tyto aktivity
 • sociálně terapeutické činnosti
 • sociálně terapeutické činnosti s dětmi – techniky rozvíjející sociální dovednosti dětí
 • sociálně terapeutické činnosti s dospělými - psychosociální podpora a motivace ke změně, poskytování krizové intervence
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • sociálně-právní poradenství
 • pomoc s jednáním na úřadech včetně doprovodu


Po dohodě s uživateli sociální služby je uzavírána ústní, nejlépe však písemná smlouva o poskytování sociální služby:


© 2022 Český červený kříž Prachatice
. Nemocniční 204, 383 01 Prachatice
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!