Dárcovství krve a jejích složek

10.07.2022

Proč potřebujeme dárce krve?

Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli. Nelze ji uměle vyrobit.

Je třeba např. při:

 • těžkých úrazech,
 • řadě operací (zejména plicní, cévní, ortopedické, transplantace,.),
 • léčbě otrav,

ale i celoživotně ­ jsou na ni odkázání např.:

 • lidé léčení umělou ledvinou
 • lide se zhoubnými nemocemi krve,

a léky z krve vyrobené jsou nezbytně nutné pro:

 • nemocné s poruchami srážlivosti (např. hemofilici)
 • léčbu poruch obranyschopnosti,
 • léčbu popálenin

a v řadě dalších situací.

S rozvojem dalších léčebných metod roste stále i potřeba krve získávané od dárců.

V průměru dostane každý občan za svůj život 4x krevní transfúzi a 12x preparát vyrobený z krve!

STAŇTE SE PROTO I VY DOBROVOLNÝM DÁRCEM KRVE !!!

Právě na Vašem pochopení závisí životy druhých. Možná již dnes či zítra bude právě Vaší krve potřeba.

Máte zájem darovat krev?

Dárcem krve může být každý, kdo v den odběru vyhoví kriteriím zdravotní způsobilosti,které posoudí lékař transfuzního odd. na základě vyplnění dotazníku, laboratorního vyšetření a zdravotní prohlídky.

Zájemce o dárcovství by se měl dostavit na místo odběrů: Stanice dárců krve- ulice L.B.Schneidera,České Budějovice tel: 387 873 333-5.

Termíny odběrů:

 • Pondělí 6.30 -11.00 hod.
 • Úterý - vyhrazené odběry - svoz dárců krve z jiných okresů
 • Středa - vyhrazené odběry , autologní odběry, výjezdový odběry dle plánu ve Strakonicích
 • Čtvrtek 6.30- 11.00 hod., 14.00 - 17.00 hod.
 • Pátek 6.30 - 11.00 hod .

Definice dobrovolného a bezplatného dárcovství

Definice dobrovolného a bezplatného dárcovství ( dle Mezinárodní federace Červeného kříže a půlměsíce)

Darování krve,plazmy a buněčných složek se považuje za dobrovolné a bezplatné,pokud tak dárce činí ze své svobodné vůle,tzn. není na něj vyvíjen žádný nátlak a nedostává za to žádnou náhradu ať již ve formě přímé platby, nebo způsobem,který může být považován za náhradu peněz .(toto zahrnuje i placené pracovní volno delší,než je rozumně potřebné pro odběr a cestu s ním spojenou).Malé dárky,občerstvení a náhrada přímých cestovních nákladů jsou s " dobrovolným bezplatným dárcovstvím" slučitelné.

Podmínky pro odběr krve

 • věk 18-65 let (pro první odběr se nedoporučuje věk nad 60 let), hmotnost více než 50 kg
 • dobrá komunikace v českém jazyce a příslušnost k české zdravotní pojišťovně
 • informovaný souhlas s odběrem, to jest provedením předepsaných vyšetření a vedením vybraných údajů v registru dárců
 • nepřítomnost vyššího rizika výskytu vybraných infekčních chorob, rizikového chování, poruch zdravotního stavu, kam patří
 • úzký kontakt s nemocným s infekční žloutenkou v posledních 6 měsících (rodina, sex. partner)
 • úzký kontakt s osobou infikovanou HIV nebo nemocným s AIDS (rodina, sex. partner)
 • úzký kontakt s nemocným s krvácivou chorobou-hemofilií (rodina, sex.partner)
 • výskyt Creutzfeldt-Jacobovy nemoci a jejich variant v pokrevním příbuzenstvu či rodině
 • pobyt ve Velké Británii nebo Francii nad 6 měsíců v letech 1980-1996
 • tetování, propichování uší, body piercing, akupunktura v posledních 6 měsících
 • léčba krevní transfuzí a krevními deriváty, protilátkami proti žloutence typu B v posledních 6 měsících
 • endoskopická vyšetření s provedenou biopsií v posledních 6 měsících
 • léčba přípravky lidského původu např. pro růstové a vývojové vady (lidský růstový hormon)
 • operace mozku s použitím tvrdé pleny mozkové, transplantace rohovky, transplantace jiných orgánů či tkání
 • pobyt v nápravném zařízení (vězení) v posledních 6 měsících
 • střídání náhodných sexuálních partnerů
 • pohlavní styk mezi muži
 • léčba nebo sledování pro pohlavní chorobu v posledních 6 měsících
 • toxikománie a alkoholismus
 • delší pobyt v zemích s výskytem malárie
 • akutní a chronická onemocnění vyžadující léčbu a trvalé sledování zdravotního stavu
 • pobyt v rizikových oblastech s možností přenosu infekční nákazy v posledním měsíci
 • před odběrem je vhodné dodržet dietní omezení - večer a ráno před odběrem je vhodné jíst pokrmy do s nejnižším obsahem tuků a dostatečně pít nealkoholické nápoje.

Převzato z www.nemcb.cz.

Vzhledem k nerovnoměrnému zastoupení krevních skupin u dárců a nerovnoměrné spotřebě transfuzních přípravků při léčbě se Nemocnice ČB pokouší odběry regulovat. Pokud mají dárci zájem přijít k odběru bez pozvání, doporučuje se předem se informovat o aktuální potřebě odběru na webových stránkách Nemocnice ČB www.nemcb.cz / dárci krve a kostní dřeně / aktuální potřeba odběrů. Toto však NEPLATÍ PRO PRVODÁRCE.

© 2022 Český červený kříž Prachatice
. Nemocniční 204, 383 01 Prachatice
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!