Jdi na obsah Jdi na menu
 


VRBA Vimperk

 

Aktuality


26. 4. 2016 TVŮJ PROBLÉM SE TÝKÁ I MĚ

Domácí násilí se týká všech, vysvětlují lektoři Červeného kříže

Další výukový seminář o možnostech pomoci lidem ohroženým domácím násilím proběhl 26. dubna na Střední škole Nerudovka – připravil jej tým projektu VRBA Vimperk – Krizového a poradenského centra pro ohrožené domácím násilím, který je podpořen Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů.

Během dopoledne seznámila sociální pracovnice projektu studenty s problémem domácího násilí a možnostmi, jak je řešit – zda s učitelem, rodiči nebo „sociálkou.“ Součástí však byla i videa a modelové situace, kdy si studenti vyzkoušeli, jak postupovat. „Chtěli jsme studenty seznámit s celou škálou možností, jak pomoci ohroženému člověku. Na Vimpersku pracuje několik neziskových organizací, na které se lze obrátit, další volbou je třeba policie,“ uvedla sociální pracovnice projektu Martina Bártová.

Závěr semináře jsme věnovali reflexi nabytých poznatků a několik aktivitám založeným na vzájemné důvěře. 

Zde najdete Tiskovou zprávu, fotografie pak ve fotoalbu.

pozvanka.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


21. 4. 2016 DOMÁCÍ NÁSILÍ A PRVNÍ POMOC PŘI FYZICKÉM NAPADENÍ

Zachránit zdraví nebo život ohroženým domácím násilím umí v Lenoře

Ve čtvrtek 21. dubna proběhl v lenorské sokolovně seminář věnovaný první pomoci při fyzickém napadení. Připravil jej tým projektu VRBA - Krizového a poradenského centra pro ohrožené domácím násilím, který je podpořen Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů.

Úvodem semináře jsme účastníky seznámili s tématem domácího násilí. K fyzické agresi se muži i ženy uchylují stejně často, terčem však mohou být i děti – proto je velmi důležité umět poskytovat první pomoc. V případě vážného zranění mohou rozhodovat vteřiny o tom, zda napadený člověk přežije.

Lektorka Červeného kříže proto pro účastníky připravila program na míru, který zahrnoval první pomoc při poranění hlavy, břicha či hrudníku. Všichni zájemci si vyzkoušeli také resuscitaci s využitím modelů kojence, předškoláka a dospělého. K dispozici byly také různé informační materiály, kde je možné najít postupy pomoci i kontakty na lékaře a pomáhající organizace v regionu.

„Velmi nebezpečné je mozkolebeční poranění, kdy je člověk ohrožen selháním ostatních životních funkcí, tedy dýcháním a krevního oběhu. Poranění břicha je zase často spojeno vnitřním krvácením a rizikem úmrtí v důsledku šoku. Proto je důležité, abychom sami uměli pomoci ohroženému člověku, a nečekali, až problém vyřeší někdo jiný,“ upozornila sociální pracovnice projektu Martina Bártová.

 

Zde najdete Tiskovou zprávu, fotografie pak ve fotoalbu.

pozvanka.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


21. 4. 2016 DOMÁCÍ NÁSILÍ - JAK POMOCI

Možnosti pomoci lidem ohroženým domácím násilím představil studentům Český červený kříž

Ve čtvrtek 21. dubna 2016 proběhl na prachatické vyšší odborné škole seminář o možnostech pomoci lidem ohroženým domácím násilím – připravil jej tým projektu VRBA Vimperk – Krizového a poradenského centra pro ohrožené domácím násilím, který je podpořen Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů.

Během dopoledne seznámila sociální pracovnice projektu účastníky s problematikou domácího násilí a se sociálními službami, které pracují s lidmi ohroženými domácím násilím. Uvedla také několik kazuistik: „Každá situace je odlišná a každý ohrožený člověk potřebuje něco trošku jiného. Prezentované příběhy byly pozměněny, abychom zachovali anonymitu, ale aby zároveň obsahovaly něco důležitého, např. význam kontaktu s oddělením sociálně právní ochrany dětí.“

Součástí přednášky byla i první pomoc – lektorka účastníky seznámila s postupy první pomoci u poranění typických pro fyzické napadení a nevynechala ani resuscitaci kojence, dítěte či dospělého. Během práce v terénu totiž mohou být sociální pracovníci prvními, kdo ohrožené osobě zachrání zdraví nebo i život.

Zde najdete Tiskovou zprávu, fotografie pak ve fotoalbu.

 

 

pozvanka.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7. 4. 2016 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Je mnoho způsobů, jak chápat zdraví. V situaci domácího násilí je ohroženo jak zdraví psychické, tak fyzické. Pro ty, kdo jsou ohroženi domácím násilím, ale i pro jejich blízké a veřejnost realizuje Český červený kříž projekt VRBA Vimperk – Krizové a poradenské centrum pro ohrožené domácím násilím, který je podpořen Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů.

U příležitosti Dne zdraví jsme proto připravili na čtvrtek 7. dubna Den otevřených dveří. Během něj byl pro zájemce připraven odborný personál, který návštěvníky provedl celým zařízením a seznámil je se službami Krizového a poradenského centra. K dispozici byly také informační materiály zaměřené na pomoc dostupnou v regionu Vimperska.

„Nejdiskutovanějším tématem byly možnosti pomoci ohroženým lidem – jaké jsou zde dostupné sociální služby, jak fungují, proč je důležité vyhledat odbornou pomoc,“ přiblížila ředitelka prachatického Červeného kříže Zuzana Pelikánová. 

Zde najdete Tiskovou zprávu, fotografie pak ve fotoalbu.

 

pozvanka-2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


30. 3. 2016 DOMÁCÍ NÁSILÍ A PRVNÍ POMOC PŘI FYZICKÉM NAPADENÍ

Domácí násilí je často spojeno s fyzickým napadením. Červený kříž ukázal, jak pomoci.

Ve středu 30. března proběhl ve Svaté Maří seminář věnovaný první pomoci při fyzickém napadení. Připravil jej tým projektu VRBA Vimperk - Krizového a poradenského centra pro ohrožené domácím násilím, který je podpořen Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů.

Úvodem semináře jsme účastníky seznámili s tématem domácího násilí. K fyzické agresi se muži i ženy uchylují stejně často, terčem však mohou být i děti – proto je velmi důležité umět poskytovat první pomoc. V případě vážného zranění mohou rozhodovat vteřiny o tom, zda napadený člověk přežije.

Lektorka Červeného kříže proto pro účastníky připravila program na míru, který zahrnoval první pomoc při poranění hlavy, břicha či hrudníku. Všichni zájemci si vyzkoušeli také resuscitaci s využitím modelů kojence, předškoláka a dospělého. K dispozici byly také různé informační materiály, kde je možné najít postupy pomoci i kontakty na lékaře a pomáhající organizace v regionu.

„Je důležité, aby napadený člověk vyhledal lékaře, který pak vyhotoví lékařskou zprávu s podrobným popisem zranění, označením osoby, která je způsobila, a předpokládanou dobou léčení. Následně by měl tuto zprávu uschovat a pořídit si její kopii, může sloužit jako listinný důkaz v případě trestního řízení,“ upozornila sociální pracovnice projektu Martina Bártová.

Zde najdete Tiskovou zprávu, fotografie pak ve fotoalbu.

 

 

pozvanka.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9. 3. 2016 CHCI POMOCI, ALE NEVÍM, JAK NA TO... ANEB S TERAPEUTKOU O POMOCI BLÍZKÝM, KTEŘÍ ZAŽÍVAJÍ DOMÁCÍ NÁSILÍ

Ve čtvrtek 9. března 2016 proběhl v Kavárně Ve Skále seminář věnovaný pomoci blízkým lidem ohroženým domácím násilím – připravil jej tým projektu VRBA Vimperk – Krizového a poradenského centra pro ohrožené domácím násilím, který je podpořen Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů.

Seminář vedla terapeutka projektu Květa Kadlecová: „Průzkumy ukázaly, že 97 % občanů ví, co pojem „domácí násilí“ znamená, ale 49 % obyvatel neví, jak se zachovat. Seminář byl tedy zaměřen na ty, kteří by rádi pomohli kamarádce, kolegyni, spolupracovníkovi, dědečkovi nebo jiným lidem ohroženým domácím násilím. Věnovali jsme se hlavně tomu, jak citlivě a zároveň účinně pomoci člověku, který je dlouhodobě vystaven násilí nebo i ponižování, jaké problémy mohou nastat a jak jim čelit.“

Sociální pracovnice projektu Martina Bártová poskytla praktické informace jako institut vykázání nebo sociální služby dostupné v regionu.

Zde najdete Tiskovou zprávu, fotografie pak ve fotoalbu.

 

pozvanka.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BŘEZEN 2016 THE WOMAN WHOSE INTERIOR IS BLOSSOMING ANEB ROZKVÉTAJÍCÍ ŽENA

Červený kříž a výstava U šaška přiblíží nejen arteterapii, ale dotkne se i tématu domácího násilí

The woman whose interior is blossoming aneb Rozkvétající žena, to je název březnové výstavy v Galerii U Šaška v Městském kulturním středisku Vimperk. Příchozím představí nejen tvorbu klientek, které navštěvují terapeutickou skupinu, její součástí jsou také informace o možnostech pomoci lidem ohroženým domácím násilím, o domácím násilí u seniorů nebo fotografie z již realizovaných akcí projektu. Výstavu připravil tým projektu VRBA Vimperk – Krizového a poradenského centra pro ohrožené domácím násilím, který je podpořen Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů.

„Součástí psychoterapie jsou také terapeutické skupiny, kde využíváme arteterapuetické postupy včetně muzikoterapie,“ uvádí terapeutka Květa Kadlecová. „O účast ve skupině mají zatím zájem pouze ženy, podle toho jsme také pojmenovali výstavu. Nejvíce totiž pracujeme se sebevědomím ženy, v modelových situacích nacvičujeme nové dovednosti. Zní to jednoduše, ale není vždy snadné říci NE, otevřeně projevit emoce, ukončit nežádaný kontakt, vyjádřit rozpor, ukázat svoje silné stránky, přiměřeně reagovat nebo připustit si své slabosti i přednosti.“

Výstava bude k dispozici po celý měsíc březen a my tímto děkujeme MěKS Vimperk za vstřícnost a spolupráci.

Zde najdete Tiskovou zprávu, fotografie pak ve fotoalbu.

 

pozvanka.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8. 2. 2016 TVŮJ PROBLÉM SE TÝKÁ I MĚ

I děti mohou pomoci svým kamarádům, kteří zažívají domácí násilí, vysvětlují lektoři Červeného kříže

V pondělí 8. února proběhl na volarském pracovišti základní školy Vimperk výukový seminář o možnostech pomoci lidem ohroženým domácím násilím – připravil jej tým projektu VRBA Vimperk – Krizového a poradenského centra pro ohrožené domácím násilím, který je podpořen Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů.

Během dopoledne seznámila sociální pracovnice projektu děti s problémem domácího násilí a možnostmi, jak je řešit - s paní učitelkou, babičkou nebo „sociálkou.“ Součástí však byla i videa a modelové situace, kdy si děti vyzkoušely, jak postupovat. „Důležité je, aby se děti vcítily do pocitů kamaráda, který má problém. Aby si uvědomily, že i ony mohou pomáhat a na koho se mohou obrátit. Díky modelovým situacím a využití zážitkové pedagogiky se tak mnohem lépe vcítily do role ohroženého i pomáhajícího,“ uvedla sociální pracovnice projektu Martina Bártová.

Závěr semináře jsme věnovali reflexi nabytých poznatků a několik aktivitám založeným na vzájemné důvěře. 

Zde najdete Tiskovou zprávu, fotografie pak ve fotoalbu.

 

pozvanka.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1. 2. 2016 TVŮJ PROBLÉM SE TÝKÁ I MĚ

I děti mohou pomoci svým kamarádům, kteří zažívají domácí násilí, vysvětlují lektoři Červeného kříže

V pondělí 1. února proběhl na vimperské základní škole výukový seminář o možnostech pomoci lidem ohroženým domácím násilím – připravil jej tým projektu VRBA Vimperk – Krizového a poradenského centra pro ohrožené domácím násilím, který je podpořen Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů.

Během dopoledne seznámila sociální pracovnice projektu děti s problémem domácího násilí a možnostmi, jak je řešit - s paní učitelkou, babičkou nebo „sociálkou.“ Součástí však byla i videa a modelové situace, kdy si děti vyzkoušely, jak postupovat. „Důležité je, aby se děti vcítily do pocitů kamaráda, který má problém. Aby si uvědomily, že i ony mohou pomáhat a na koho se mohou obrátit. Díky modelovým situacím a využití zážitkové pedagogiky se tak mnohem lépe vcítily do role ohroženého i pomáhajícího,“ uvedla sociální pracovnice projektu Martina Bártová.

Závěr semináře jsme věnovali reflexi nabytých poznatků a několik aktivitám založeným na vzájemné důvěře. 

Zde najdete Tiskovou zprávu, fotografie pak ve fotoalbu.

pozvanka.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 


 

21. 1. 2016 SLOVO JE SILNĚJŠÍ NEŽ MEČ

Seminář komunikace pro vimperské seniory připravil Český červený kříž

Jak mohou být domácímu násilí ze strany rodiny vystaveni senioři, kteří žijí v domově seniorů nebo sami? I během krátké návštěvy dokážou někteří lidé zneužít svých starších rodičů či prarodičů, odnést si jejich peníze nebo jim pouhým slovem ublížit.

Pro jsme ve spolupráci s Domovem Vimperk na čtvrtek 21. ledna 2016 připravili vzdělávací seminář o komunikaci pro seniory s názvem Slovo je silnější než meč. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s asertivní komunikací, principy komunikace s agresorem, případně jak se slovem ubránit v případě napadení. Seminářem účastníky provedla terapeutka projektu Květa Kadlecová:

„Během semináře jsme se věnovali také nácviku komunikačních dovedností. Není jednoduché odmítat členy rodiny, kteří si přišli vyzvednout Váš důchod, musíme si však uvědomit, že i toto je jedna z podob domácího násilí na seniorech. Během přehrávaných situací si mohli účastníci vyzkoušet a nacvičit, jak reagovat za různých okolností.“

Domácí násilí u seniorů je jedním z témat preventivních programů projektu Českého červeného kříže „VRBA Vimperk“ – Krizového a poradenského centra pro ohrožené domácím násilím, který je podpořen Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů. 

Zde najdete Tiskovou zprávu, fotografie pak ve fotoalbu.

pozvanka.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

8. 12. DOMÁCÍ NÁSILÍ - KDO A JAK POMÁHÁ

Možnosti pomoci lidem ohroženým domácím násilím představil Český červený kříž, Police ČR a Portus Prachatice

V úterý 8. prosince 2015 proběhl seminář o možnostech pomoci lidem ohroženým domácím násilím – připravil jej tým projektu VRBA Vimperk – Krizového a poradenského centra pro ohrožené domácím násilím, který je podpořen Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů.

Během semináře seznámila sociální pracovnice projektu účastníky s problematikou domácího násilí a se sociálními službami, které pracují s lidmi ohroženými domácím násilím – ať už jde o krizovou pomoc, azylový dům nebo intervenční centrum.

Hosty semináře pak byli zástupci pomáhajících organizací, jako jsou krizové centrum/centrum pomoci rodině a dětem v Policie ČR. Podobně jsme se věnovali práci policie, institutu vykázání a trestního stíhání, a možnostem spolupráce se sociálními službami.

Závěrem semináře proběhla malá panelová diskuse, kdy zúčastnění probrali podrobnosti a úskalí své práce. „Spolupráci mezi organizacemi velmi podporujeme, a to i na regionální úrovni. Sdílení zkušeností je velkým přínosem pro činnost všech zúčastněných,“ uvedla Barbora Hořavová z Nadace Open Society Fund Praha.

 

Zde najdete Tiskovou zprávu, fotografie pak ve fotoalbu.

pozvanka---8.-12.-2015.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12. 11. DOMÁCÍ NÁSILÍ - KDO A JAK POMÁHÁ

Možnosti pomoci lidem ohroženým domácím násilím představil studentům Český červený kříž i Policie ČR

Ve čtvrtek 12. listopadu proběhl na prachatické vyšší odborné škole seminář o možnostech pomoci lidem ohroženým domácím násilím – připravil jej tým projektu VRBA Vimperk – Krizového a poradenského centra pro ohrožené domácím násilím, který je podpořen Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů.

Během dopoledne seznámila sociální pracovnice projektu účastníky s problematikou domácího násilí a se sociálními službami, které pracují s lidmi ohroženými domácím násilím – ať už jde o krizovou pomoc, azylový dům nebo intervenční centrum. „S domácím násilím se mohou setkat pracovníci snad všech sociálních služeb, nejde o záležitost jen některých skupin obyvatel. Je důležité, aby budoucí sociální pracovníci odcházeli do praxe s co nejširšími znalostmi o možnostech pomoci“, uvedla sociální pracovnice projektu Martina Bártová.

Hosty semináře byli také policisté z obvodního oddělení Prachatice. Ti se věnovali problematice trestního řízení a institutu vykázání, doplnili také postřehy z praxe a zodpověděli množství dotazů.

Zde najdete Tiskovou zprávu, fotografie pak ve fotoalbu.

 

pozvanka----12.11.2015.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10.11. DOMÁCÍ NÁSILÍ A PRVNÍ POMOC PŘI FYZICKÉM NAPADENÍ

Jak poskytnout první pomoc obětem fyzického násilí? I to bylo tématem dalšího semináře projektu VRBA Vimperk.

O záchraně života se často mluví jako o hrdinském činu. Málokdo si však uvědomuje, že stačí málo, aby se člověk takovým hrdinou (ne)stal… O domácím násilí slýcháme v médiích, ale ruku na srdce – kdo zná aspoň základní postupy první pomoci a je schopen a ochoten pomoci zraněnému?

První pomoci při fyzickém napadení byl věnován seminář v rámci projektu VRBA Vimperk – Krizového a poradenského centra pro ohrožené domácím násilím, který je podpořen Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů.

V úterý 10. listopadu jsme se s instruktorkou Českého červeného kříže seznámili nejen s domácím násilím obecně, ale zejména s typickými zraněními, která provázejí fyzické násilí. „Zaměřili jsme se mimo jiné na poranění hlavy, břicha nebo končetin, nevynechali jsme ani postupy resuscitace s využitím modelů dospělého, předškoláka i kojence. Součástí byla i první pomoc u dětí, které se nemohou bránit jako dospělý člověk,“ uvedla ředitelka Úřadu Oblastního spolku ČČK Prachatice Zuzana Pelikánová.

Zde najdete Tiskovou zprávu, fotogalerii pak ve fotoalbu.

pozvanka---10.-11.-2015.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.10. TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A OCHUTNÁVKA ARTETERAPIE

Je mnoho metod, jak pracovat s lidmi ohroženými domácím násilím. Jednou z nich je také arteterapie, tedy léčení prostřednictvím obrazu a výtvarných aktivit. Den otevřených dveří věnovaný tématu domácího násilí a arteterapii proběhl v rámci Týdne sociálních služeb 6. října v 9-16 hodin v prostorách projektu VRBA Vimperk – Krizového a poradenského centra pro ohrožené domácím násilím, který je podpořen Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů.

Součástí byla prezentace problematiky domácího násilí, možností pomoci ohroženým osobám i samotné arteterapie. Příchozí účastníci si nejenže vyslechli podrobné informace o využití arteterapie, ale některé z technik si také vyzkoušeli.

Zde najdete Tiskovou zprávu, fotogalerii pak ve fotoalbu.

6.10.-pozvanka-ochutnavka-arteterapie.jpg

 

  tyden-soc.-sluzeb.jpg

 


1.10. PREVENTIVNÍ SEMINÁŘ - komunikace pro seniory aneb Slovo je silnější než meč

Na čtvrtek 1.10. připadá Mezinárodní den seniorů. Při této příležitosti jsme nejen pro seniory připravili vzdělávací seminář o komunikaci s názvem Slovo je silnější než meč. Cílem semináře je seznámit účastníky s asertivní komunikací, principy komunikace s agresorem, případně jak se slovem ubránit v případě napadení či domácího násilí. Seminář proběhne 1.10. od 9 hodin na adrese 1.máje 74 (dříve Dům služeb) v prostorách projektu VRBA Vimperk – Krizového a poradenského centra pro ohrožené domácím násilím, který je podpořen Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů.

Zde najdete Tiskovou zprávu, fotogalerii pak ve fotoalbu nebo na http://cervenykrizprachatice.rajce.idnes.cz/2015_VRBA_Vimperk_-_1.10._Slovo_je_silnejsi_nez_mec/

 

1.10.-pozvanka.png

 

 


LETÁČKY

 

 

dn---prvni-pomoc-pri-fyzickem-napadeni---web.jpgkontakty-na-pomahajici-organizace---web.jpgjak-pomoci---web.jpgdn-na-seniorech---web.jpgty-a-tvoje-problemy---nove.jpg

azylove-domy---1.jpg
jak-vnimaji-nasili-deti---1.jpgjak-vam-muze-pomoci-policie---1.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domácí násilí - První pomoc při fyzickém napadení - ke stažení

Kontakty na pomáhající organizace - ke stažení

Jak pomoci - ke stažení

Domácí násilí na seniorech - ke stažení

Ty a tvoje problémy - ke stažení

Azylové domy - ke stažení

Jak vnímají násilí děti - ke stažení

Jak Vám může pomoci Policie? - ke stažení

 

 


INFORMAČNÍ BROŽURA

Součástí projektu je také informační brožura. Je určena široké veřejnosti a obsahuje jak teoretické vymezení problematiky domácího násilí, tak praktické informace - jak poznat domácí násilí, jaké jsou možnosti pomoci, co dělat pro blízkého člověka, který je domácím násilím ohrožen. Brožura obsahuje také seznam a kontakty na pomáhající organizace na území ORP Vimperk, případně na nejbližší dostupné sociální služby.

O domácím násilí a lidech - brožura ke stažení

brozura-obalka.jpg

 


15.9. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Krizové a poradenské centrum Vrba Vimperk Vás zve na Den otevřených dveří, který se koná 15.9.2015 od 10.00 do 17.00 hodin v ulici 1.máje 74 – v 2. patře bývalého domu služeb.

Po celý den je pro zájemce připraven odborný personál, který Vás provede v prostorách zařízení a seznámí Vás se službami Krizového centra. Součástí Dne otevřených dveří bude ukázka první pomoci a sebeobrany.

Všichni jste srdečně zváni!

Zde najdete Tiskovou zprávu, fotogalerii pak ve fotoalbu nebo na http://cervenykrizprachatice.rajce.idnes.cz/2015_VRBA_Vimperk_-_15.9._Den_otevrenych_dveri/

 

pozvanka-na-den-otevrenych-dveri-opravena.png

 


17.8. PREVENTIVNÍ SEMINÁŘ

V pondělí 17. 8. 2015 úspěšně proběhl seminář prevence domácího násilí - "Odpoledne na zlepšení sebedůvěry a sebepojetí". Program se realizoval na Lipně - na Volarské základně v Nové peci a byl určen dětem  z Vimperska z pověření OSPOD.

Deštivé počasí způsobilo, že se seminář musel konat ve společenské budově, ale děti byly úžasné a všichni jsme se rozcházeli příjemně naladěni a doufejme i (sebe)posíleni (hlavně děti).

Zde najdete tiskovou zprávu, fotogalerii pak ve fotoalbu nebo na http://cervenykrizprachatice.rajce.idnes.cz/2015_VRBA_Vimperk_-_17.8._Preventivni_seminar_Lipno/

postoj---jsem-v-pohode.jpgNa horním obrázku ukázka práce s tělem - postoj založený na pozitivním sebehodnocení, postoj "nenechám si to líbit".

 

 

sit-bezpeci.jpgZde vidíme síť bezpečí - každý, kdo posílal klubko, řekl něco hezkého tomu, komu ho posílal, ten pak poděkoval, a tak se všichni dozvěděly něco hezkého o sobě a navíc výsledek stál také za to!

 

20150818_104918.jpg


 

22.6. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROJEKTU

V pondělí 22.6. 2015 byl slavnostně zahájen projekt VRBA Vimperk. Pozvání přijala také starostka Vimperka Jaroslava Martanová, která také k přítomným promluvila. Byl představen projekt a jeho části - Krizové a poradenské centrum pro ohrožené domácím násilím, preventivní programy a publikační činnost. Poté probíhaly rozhovory ohledně spolupráce - s policií, klubem seniorů, atp. Dopoledne bylo zpestřeno vystoupením Vimperských dětí z praktické školy.

Zde najdete tiskovou zprávu, fotogalerii ve fotoalbu nebo na http://cervenykrizprachatice.rajce.idnes.cz/2015_VRBA_Vimperk_-_22.6._slavnostni_zahajeni

 

 

 

 VRBA VIMPERK - Krizové a poradenské centrum pro ohrožené domácím násilím

 

kontakty: 724 367 840, vrba@cckpt.cz

NA FACEBOOKU: Krizové a poradenské centrum pro ohrožené domácím                                  násilím VRBA Vimperk

Posláním Projektu VRBA - Krizového a poradenského centra pro ohrožené domácím násilím bylo vytvořit sociální službu poskytující krizovou pomoc obětem domácího násilí a zvýšit obecné povědomí o problematice domácího násilí pomocí publikační činnosti a preventivních osvětových programů.


 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

                          

Krizové centrum – Vznik služby na ochranu osob ohrožených a zasažených domácím násilím – v rámci projektu vytvoříme vybavené fungující krizové centrum a terénní program.  Krizové centrum registrujeme v návaznosti na stávající legislativu jako sociální službu. Krizové centrum poskytne možnost osobních konzultací s odborníkem, zaručí mlčenlivost, terénní program zvýší dostupnost služby. Psychoterapeutická skupina bude využívat odborné metody práce (autoregulační techniky, drama-, arte-, aroma-, muzikoterapie, nácvik komunikačních dovedností, práce s tělem,…).

Programy prevence násilí (osvětové programy) – preventivní aktivity, umožní předat informace širšímu okruhu lidí. Projekt nabídne semináře pro veřejnost i studenty Vyšší odborné školy sociální Prachatice (budoucí odborná veřejnost), publikaci (informační část o problematice vč. možností řešení a ukázkových kazuistik, kontakty na odborné služby, informace ze sféry sociálních služeb a sociálního systému státu). Budeme se věnovat různým oblastem domácího násilí (partnerské násilí, pachatelé partnerského násilí, násilí páchané dětmi na rodičích, násilí mezi rodiči očima dětí a vliv na jejich fungování v dospělosti). 

Publikační činnost – publikace a webová prezentace zprostředkuje informace srozumitelnou formou, účastníci aktivit si budou moci publikaci a další materiály vzít a prostudovat doma, příp. předat informace dalším zájemcům.