Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mladý zdravotník - Vzdělávání dětí a mládeže

 • Zdravotnické kroužky při ZŠ – spolupracujeme se všemi ZŠ na území ORP Prachatice a ORP Vimperk, které nabízí zdravotnické kroužky (metodické vedení, postupové soutěže, ukázky pro veřejnost), každoročně s (cca) 15 ZŠ. Soutěží se účastní kolem 100 soutěžících. Při různých akcích žáci ze zdrav.  kroužků spolupracují s ČČK a realizujeme ukázky první pomoci.

 • Školení mladých zdravotníků – každoročně pořádáme v několika ZŠ a MŠ školení v první pomoci (obsah je vždy uzpůsoben věku účastníků, vytvořili jsme osnovy pro školení od nejmenších dětí po maturanty, nedílnou součástí jsou i tématické hry, u starších účastníků i práce s psychologickými tématy a motivací).

 • Když Alenka stůně - program určený předškolákům seznamuje hravou a srozumitelnou formou děti s postupy první pomoci u život ohrožujících závažných stavů; učíme děti, jak správně zavolat pomoc vč. identifikace místa, kde se nehoda/úraz stal; zařazujeme i prevenci úrazů.

 • Kroužek Mladý zdravotník – realizujeme od 9/2014, průměrně se účastní 13 stálých účastníků ve věku 6-26 let. 

  Záměrem projektu je pravidelné poskytování zájmové činnosti mládeže, organizování pravidelných setkání, soutěží, osvětových a pobytových akcí. Cílovou skupinou je mládež do 26 let s cílem aktivně připravit mladé lidi k zodpovědné laické první pomoci, poté na dobrovolnickou či profesionální dráhu.

  Soustavné vzdělávání této věkové kategorie má v našem městě velkou absenci; námi vyškolení účastníci se budou i nadále podílet na vzdělávání a osvětě v následujících desetiletí (lektoři první pomoci na osvětových akcích, profesionální zdravotničtí pracovníci). Součástí projektu bude je také odborné dovybavení nutnými funkčními výukovými pomůckami, které nejsou standardně dostupné a v rámci činnosti ČČK budou nadále využity v souladu s posláním mezinárodního hnutí Červeného kříže.

 • V rámci zájmového vzdělávání jsme krom první pomoci a zdravovědy probrali i další témata: bezpečnost v dopravě (BESIP), záchrana tonoucích, mezinárodní humanitární právo, parazitologie, provázení pozůstalých (Poradna Modrá pomněnka).

 • Mladé zdravotníky jste mohli potkat také jako zdravotnický dozor při sportovních a kulturních akcích pod dohledem zkušených pracovníků (Pojď si vybrat, co tě baví; Ekompilace; atletické soutěže;...), osvětové akce pro veřejnost (Světový den první pomoci, Den dětí,...), stanoviště první pomoci při soutěžích (Branný závod, okresní i krajské soutěže mladých zdravotníků).

 • Fotografie z kroužku najdete zde: http://cervenykrizprachatice.rajce.idnes.cz/Mlady_zdravotnik/

 • Vzdělávací materiály ke stažení:

Mladý zdravotník - postupy a modelové situace

První pomoc - Rychle a sterilně

Mimořádné události a humanitární organizace

 • Projekty "Mladý zdravotník - zájmové vzdělávání dětí a mládeže" (2016, 2019, 2021) a "Když Alenka stůně" (2017) podpořila Nadace ČEZ, v roce ČEPS (2020, 2021), od roku 2015 jej pravidelně podporuje Jihočeský kraj.

  nove_logo_400.jpg

ceps_logo_propagacni.jpg

 

 

 

 •