Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dárcovství krve

AUTOBUSY PRO DÁRCE KRVE V ROCE 2022

 
*Prachatice --- 1.2., 5.4., 17.5., 2.8., 20.9., 6.12. - v 7:00 z Malého náměstí
Volary --- 11.1., 12.4., 12.7., 11.10.  - v 7:00 z nádraží
Vimperk, Čkyně, Vlachovo Březí, Husinec --- 8.3., 28.6., 25.10. -
     v 6:30 ze Čkyně, u Pomníku padlých
     v 6:45 z Vimperka, u Penny marketu, dále zastávka Chlumany
     v 7:05 z Vl.Březí, autobusová zastávka
     v 7:10 z Husince, autobusové nádraží
Netolice, Lhenice --- 25.1., 10.5., 6.9. - v 7:15 z Netolic, náměstí u kašny (v 7:00 Lhenice-náměstí)
 
Autobusy jsou pro dárce krve zdarma, návrat je zpravidla kolem 11:00.
 
 
              
 
 
AKCE PRO DÁRCE KRVE a příznivce dárcovství:
červen - divadlo ke Světovému dni dárců krve (koná se v Prachaticích)
říjen/listopad - koncert pro dárce krve (koná se v ČB)
 
darci-oceneni-pt141121-37_galerie-980.jpg

 

Bezpříspěvkové dárcovství na Prachaticku podporují Jihočeský kraj, Ministerstvo zdravotnictví ČR a obce Prachatice, Vimperk, Volary, Lenora, Čkyně, Vlachovo Březí, Husinec, Netolice, Lhenice a Vitějovice..

nove_logo_400.jpg

   

logo-mzcr.jpg

 

 

 

 

 

Dárcovství krve a jejích složek

 Proč potřebujeme dárce krve?

 

Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli. Nelze ji uměle vyrobit.
Je třeba např. při:
 • těžkých úrazech,
 • řadě operací (zejména plicní, cévní, ortopedické, transplantace,.),
 • léčbě otrav,
ale i celoživotně ­ jsou na ni odkázání např.:
 • lidé léčení umělou ledvinou
 • lide se zhoubnými nemocemi krve,
a léky z krve vyrobené jsou nezbytně nutné pro:
 • nemocné s poruchami srážlivosti (např. hemofilici)
 • léčbu poruch obranyschopnosti,
 • léčbu popálenin
a v řadě dalších situací.
S rozvojem dalších léčebných metod roste stále i potřeba krve získávané od dárců.
V průměru dostane každý občan za svůj život 4x krevní transfúzi a 12x preparát vyrobený z krve!


 


 

Právě na Vašem pochopení závisí životy druhých. Možná již dnes či zítra bude právě Vaší krve potřeba.

 

Máte zájem darovat krev?

Dárcem krve může být každý, kdo v den odběru vyhoví kriteriím zdravotní způsobilosti,které posoudí lékař transfuzního odd. na základě vyplnění dotazníku, laboratorního vyšetření a zdravotní prohlídky.
 
Zájemce o dárcovství by se měl dostavit na místo odběrů: Stanice dárců krve- ulice L.B.Schneidera,České Budějovice tel: 387 873 333-5.
 
Termíny odběrů:
 • Pondělí 6.30 -11.00 hod.
 • Úterý -  vyhrazené odběry - svoz dárců krve z jiných okresů
 • Středa - vyhrazené odběry , autologní odběry, výjezdový odběry dle plánu ve Strakonicích
 • Čtvrtek 6.30- 11.00 hod., 14.00 - 17.00 hod.
 • Pátek 6.30 - 11.00 hod .

 

Definice dobrovolného a bezplatného dárcovství

Definice dobrovolného a bezplatného dárcovství ( dle Mezinárodní federace Červeného kříže a půlměsíce)

Darování krve,plazmy a buněčných složek se považuje za dobrovolné a bezplatné,pokud tak dárce činí ze své svobodné vůle,tzn. není na něj vyvíjen žádný nátlak a nedostává za to žádnou náhradu ať již ve formě přímé platby, nebo způsobem,který může být považován za náhradu peněz .(toto zahrnuje i placené pracovní volno delší,než je rozumně potřebné pro odběr a cestu s ním spojenou).Malé dárky,občerstvení a náhrada přímých cestovních nákladů jsou s " dobrovolným bezplatným dárcovstvím" slučitelné.

Podmínky pro odběr krve

 • věk 18-65 let (pro první odběr se nedoporučuje věk nad 60 let), hmotnost více než 50 kg
 • dobrá komunikace v českém jazyce a příslušnost k české zdravotní pojišťovně
 • informovaný souhlas s odběrem, to jest provedením předepsaných vyšetření a vedením vybraných údajů v registru dárců
 • nepřítomnost  vyššího rizika výskytu vybraných infekčních chorob, rizikového chování, poruch zdravotního stavu, kam patří
 • úzký kontakt s nemocným s infekční žloutenkou v posledních 6 měsících (rodina, sex. partner)
 • úzký kontakt s osobou infikovanou HIV nebo nemocným s AIDS (rodina, sex. partner)
 • úzký kontakt s nemocným s krvácivou chorobou-hemofilií (rodina, sex.partner)
 • výskyt Creutzfeldt-Jacobovy nemoci a jejich variant v pokrevním příbuzenstvu či rodině
 • pobyt ve Velké Británii nebo Francii nad 6 měsíců v letech 1980-1996
 • tetování, propichování uší, body piercing, akupunktura v posledních 6 měsících
 • léčba krevní transfuzí a krevními deriváty, protilátkami proti žloutence typu B v posledních 6 měsících
 • endoskopická vyšetření s provedenou biopsií v posledních 6 měsících
 • léčba přípravky lidského původu např. pro růstové a vývojové vady (lidský růstový hormon)
 • operace mozku s použitím tvrdé pleny mozkové, transplantace rohovky, transplantace jiných orgánů či tkání
 • pobyt v nápravném zařízení (vězení) v posledních 6 měsících
 • střídání náhodných sexuálních partnerů
 • pohlavní styk mezi muži
 • léčba nebo sledování pro pohlavní chorobu v posledních 6 měsících
 • toxikománie a alkoholismus
 • delší pobyt v zemích s výskytem malárie
 • akutní a chronická onemocnění vyžadující léčbu a trvalé sledování zdravotního stavu
 • pobyt v rizikových oblastech s možností přenosu infekční nákazy v posledním měsíci
 • před odběrem je vhodné dodržet dietní omezení - večer a ráno před odběrem je vhodné jíst pokrmy do s nejnižším obsahem tuků a dostatečně pít nealkoholické nápoje.

 

Převzato z www.nemcb.cz.

 

 

Vzhledem k nerovnoměrnému zastoupení krevních skupin u dárců a nerovnoměrné spotřebě transfuzních přípravků při léčbě se Nemocnice ČB pokouší odběry regulovat. Pokud mají dárci zájem přijít k odběru bez pozvání, doporučuje se předem se informovat o aktuální potřebě odběru na webových stránkách Nemocnice ČB www.nemcb.cz / dárci krve a kostní dřeně / aktuální potřeba odběrů. Toto však NEPLATÍ PRO PRVODÁRCE.

 

 

 
Oceňování bezpříspěvkových dárců krve
Český červený kříž již půl století pravidelně oceňuje bezpříspěvkové dárce krve (BDK) udělováním těchto vyznamenání:
 
Krůpěj krve Krůpěj krve
Uděluje se za první odběr.


 

Bonzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 10 odběrů. Předává příslušný Oblastní spolek.


 

Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 20 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění.


 

 

Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 40 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění.
 
Zlatý kříž ČČK 3. třídy Zlatý kříž ČČK 3. třídy
Uděluje se za 80 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění.
 
Zlatý kříž ČČK 2. třídy Zlatý kříž ČČK 2. třídy
Uděluje se za 120 odběrů.  Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění.
 
Zlatý kříž ČČK 1. třídy Zlatý kříž ČČK 1. třídy
Uděluje se za 160 odběrů. Předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

pavel-mraz--lhenice.jpg

 

cckdarcioceneni-13-15.jpgcckdarcioceneni-13-25.jpg