Jdi na obsah Jdi na menu
 


první pomoc

Nejbližší kurz:

Základy první pomoci - 12h - 9.-10.3.2018 (ano, opravdu v pátek a sobotu)

Zdravotník zotavovacích akcí 40h - 8.-11.3.2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální povinností každého z nás. Český červený kříž provádí školení v první pomoci prostřednictvím svých Oblastních spolků. Školení jsou určena pro všechny věkové kategorie - od dětí v mateřských školách až po dospělé. Na projekt Výuka první pomoci dětí a mládeže plynule navazuje projekt Výuka první pomoci dospělých. 

K výuce první pomoci patří také organizování okresních, krajských a republikové soutěže hlídek mladých zdravotníků a okresních (krajských a ústředního) studijních středisek.

 1) Základy první pomoci - 12 hod.
-    Seznámí Vás se základy laické první pomoci a připraví na situace každodenního života
-    Pro tento kurz jsme držiteli akreditace MŠMT ČR a mezinárodního certifikátu EFAC /European First Aid Certificate)
-    Délka platnosti 4 roky, cena 600 Kč
 
  2) Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky – 20 hod.
-    Nástavbový modul pro pedag. prac. je rozšířen o 8 hod. výuky k ZNZZ
-   OS ČČK Pt je držitelem akreditace MŠMT podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
-   Cena 1.000 Kč
 
 3) Zdravotník zotavovacích akcí – 40 hod.
-    Pro zájemce starší 18 let
-    Zabývá se problematikou zdravotnické činnosti na hromadných akcích - první pomoc, hygienické a organizační aspekty
-    Kurz je akreditovaný MŠMT ČR
-    Absolvent může vykonávat funkci zdravotníka
-    na zotavovacích akcích
-    na školách v přírodě
-    při pořádání hromadných a společenských akcí
   -   Cena 2.000 Kč
 
 4)    Školení pro zaměstnance a veřejnost (nejméně 6 osob)
-    Naučí Vás to nejzákladnější a nejpotřebnější z první pomoci tak, abyste byli schopni se vyrovnat s náhle vzniklými kritickými situacemi
-    Obsah školení je sestaven podle potřeb objednavatele
-   Cena:               2 hod. -  300 Kč / osoba
3 hod. - 400 Kč / osoba
4 hod. - 500 Kč / osoba

 

Pro školy a humanitární organizace je cena školení 300 Kč / 1 hod (přednášky pro studenty, klienty soc.služeb,...)
 

 
Každý z uvedených kurzů po přihlášení dostatečného počtu zájemců otevřeme do týdne.
 
Podle zákoníku práce, § 102 a 103, je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména ZZS, HZS ČR a PČR a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel zajistí ve spolupráci se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.
 
Školení je možné poskytnout v sídle Oblastního spolku Českého červeného kříže nebo dle požadavků v místě zaměstnání. V tomto případě je k ceně připočteno také cestovné lektora.

KE STAŽENÍ:

Materiály z oblasti první pomoci najdete také zde:

http://www.cervenykriz.eu/cz/ppnazorne.aspx

http://www.cervenykriz.eu/cz/edicepp.aspx

http://www.cervenykriz.eu/cz/edicedeti.aspx

 

První pomoc rychle a sterilně

Evakuační zavazadlo a kontakty na NNO při mimořádných událostech

Transport a polohování raněných