Jdi na obsah Jdi na menu
 


první pomoc

Nejbližší kurz:

Základy první pomoci - 12h - 9.-10.3.2018 (ano, opravdu v pátek a sobotu)

Zdravotník zotavovacích akcí 40h - 8.-11.3.2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální povinností každého z nás. Český červený kříž provádí školení v první pomoci prostřednictvím svých Oblastních spolků. Školení jsou určena pro všechny věkové kategorie - od dětí v mateřských školách až po dospělé. Na projekt Výuka první pomoci dětí a mládeže plynule navazuje projekt Výuka první pomoci dospělých. 

K výuce první pomoci patří také organizování okresních, krajských a republikové soutěže hlídek mladých zdravotníků a okresních (krajských a ústředního) studijních středisek.

 

1) Život zachraňující úkony (4 hod.)

 • Školení je zaměřeno na základní život zachraňující úkony (KPR, bezvědomí, masivní krvácení) a je určeno (nejen) pro zaměstnance pro poskytnutí první pomoci na pracovišti.

 • Cena: 500 Kč (při nejméně 6 osobách)

2) Základy první pomoci  (12 hod.)

 • Seznámí Vás se základy laické první pomoci a připraví na situace každodenního života.

 • Pro tento kurz jsme držiteli mezinárodního certifikátu EFAC (EuropeanFirst Aid Certification).

 • Délka platnosti 5 let.

 • Cena: 1.000 Kč (při nejméně 6 osobách)

3) Základy první pomoci pro pedagogické pracovníky  (20 hod.)

 • Nástavbový modul pro pedagogické pracovníky, akreditovaný MŠMT ČR.

 • Cena: 1.500 Kč ( při nejméně 10 osobách)

4) Zdravotník zotavovacích akcí  (40 hod.)

 • Pro zájemce starší 18 let

 • Zabývá se problematikou zdravotnické činnosti na hromadných akcích (první pomoc, hygienické a organizační aspekty).

 • Kurz je akreditovaný MŠMT ČR.

 • Absolvent může vykonávat funkci zdravotníka na zotavovacích akcích, na školách v přírodě a při pořádání hromadných a společenských akcí

 

5) Školení pro zaměstnance  a  veřejnost (nejméně 6 osob)

 • Naučí Vás to nejzákladnější a nejpotřebnější z první pomoci tak, abyste byli schopni se vyrovnat s náhle vzniklýmikritickými situacemi.

 • Obsah školení je sestaven podle potřeb objednavatele.

 • Cena:         2 hod. -400 Kč / osob

 •                  3 hod. -  500 Kč / osoba

 •                4 hod. -  600 Kč / osoba
 • Pro školy a humanitární organizace je cena školení žáků, uživatelů sociálních služeb nebo dobrovolných členů 500 Kč / 1 hod při počtu do 20 účastníků školení.

 

Každý z uvedených kurzů po přihlášení dostatečného počtu zájemců otevřeme do týdne.

 
Podle zákoníku práce, § 102 a 103, je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména ZZS, HZS ČR a PČR a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel zajistí ve spolupráci se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.
 
Školení je možné poskytnout v sídle Oblastního spolku Českého červeného kříže nebo dle požadavků v místě zaměstnání. V tomto případě je k ceně připočteno také cestovné lektora.

KE STAŽENÍ:

Materiály z oblasti první pomoci najdete také zde:

http://www.cervenykriz.eu/cz/ppnazorne.aspx

http://www.cervenykriz.eu/cz/edicepp.aspx

http://www.cervenykriz.eu/cz/edicedeti.aspx

 

První pomoc rychle a sterilně

Evakuační zavazadlo a kontakty na NNO při mimořádných událostech

Transport a polohování raněných